lisiaa.

15 tekstów – auto­rem jest li­siaa..

Jest pus­to. Cho­ler­nie za bar­dzo pus­to. W ta­kich chwi­lach wolę bałagan w moim sercu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 sierpnia 2012, 22:36

za­nim przes­ta­niesz się odzy­wać, po­myśl naj­pierw czy znaj­dziesz jeszcze taką idiotkę, która będzie Cię kochała aż do bólu tak, jak ja ? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 grudnia 2010, 13:58

Wiel­ki ból ? Brak Ciebie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 grudnia 2010, 14:26

To smut­ne, że w Swoich oczach nie widzisz już mnie. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 28 listopada 2010, 12:00

Gdy nad­chodzi noc, Ty cho­wasz się bieda­ku pod koc. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 27 listopada 2010, 19:21

Pos­ta­raj się cza­sem in­nych doceniać. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 26 listopada 2010, 18:48

Zos­tały tyl­ko mo­je śle­pe spoj­rze­nia w gwiazdy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 listopada 2010, 19:04

Moi przy­jaciele mówią mi, żebym zacho­wywała się jak oni.. Nie chcę być ich kopią. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 21 listopada 2010, 20:09

Lu­bię roz­ma­wiać z Tobą wie­czo­rami, tyl­ko wte­dy za­sypiam z uśmie­chem na twarzy. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 20 listopada 2010, 10:34

Kiedy Ciebie nie ma przy mnie, mam miłos­ne­go kaca. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 19 listopada 2010, 19:45

lisiaa.

lisiaa.

Użytkownicy
K L M
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność